[11 manieren] Fix Carrier Hub-verwerking vraagt ​​om constante melding (2023)

Ben je tegengekomen "Verwerkingsverzoeken voor carrier hub-melding”? Wil wetenwat betekent de verwerkingsverzoeken van de vervoerderhub? Benieuwd of er een manier is om er vanaf te komen.

Als uw antwoord isJavoor al deze vragen hoeft u zich geen zorgen te maken, u bent bij ons aan het juiste adres. Onlangs hebben gebruikers vanSprintEnT-Mobilevervoerders en degenen die Samsung Galaxy-telefoons gebruiken, hebben een fout gemeld bij het verwerken van aanvragen door de vervoerder.

Deze fout deed zich meer voor toen gebruikers van Galaxy-telefoons hun apparaten bijwerkten naar de nieuwste versie. Daarom, als u ook dezelfde fout krijgt en op zoek bent naar oplossingen, hoeft u zich geen zorgen te maken.

In dit artikel krijgt u de beste oplossingen voorfix carrier hub-verwerking verzoek om constante meldingenfouten.

 • Start uw telefoon opnieuw op
 • Controleer uw gegevensverbinding
 • Forceer Stop Carrier Hub-app
 • Cache/gegevens van Carrier Hub wissen
 • Schakel de Carrier Hub-app uit
 • Werk uw apparaat bij
 • Melding voor Carrier Hub uitschakelen
 • Carrier Hub verwijderen/opnieuw installeren
 • Reset je telefoon naar de fabrieksinstellingen
 • Neem contact op met uw vervoerder

Waarom zegt de telefoon Carrier Hub-verwerkingsverzoeken?

Welnu, niet elke gebruiker is op de hoogte van de reden achter deze fout en daarom willen ze weten waarom deze optreedt. Onthoud dat deze fout meestal optreedt vanwege de Hub-app. Het is een systeem-app die standaard op verschillende Android-telefoons in geïnstalleerde vorm wordt geleverd.

De hub-app helpt bij het beheren van de communicatie tussen het apparaat en het netwerk van de provider. Wanneer de app echter niet wordt bijgewerkt, kunt u een T-mobile-foutmelding krijgen voor de verwerking van carrier hub-verzoeken. Daarnaast zijn er nog andere oorzaken.

Hoe Carrier Hub-verwerkingsverzoeken te repareren Constante meldingsfout?

Nu is het tijd om de mogelijke oplossingen voor verwerkingsverzoeken van vervoerdershubs door te nemen. Soms ontvangen gebruikers ook “MCM-client verzoekt om verwerking" of "Carrier Hub-app crasht" problemen.

Het is dus tijd om alle onderstaande methoden toe te passen en te controleren welke voor u werkt.

Oplossing 1: start uw telefoon opnieuw op

Als u het probleem voor het eerst tegenkomt, wordt u aangeraden uw apparaat één keer opnieuw op te starten. Dit proces kan het probleem oplossen omdat het allerlei bugs of glitches van het apparaat verwijdert, waardoor het apparaat soepel wordt.

[11 manieren] Fix Carrier Hub-verwerking vraagt ​​om constante melding (1)

Maar als opnieuw opstarten niet voor u werkt, ga dan naar de volgende oplossing.Oplossing 2: controleer uw gegevensverbinding

Heb je je dataverbinding gecontroleerd? Het kan gebeuren dat uw apparaat geen stabiele internetverbinding krijgt en u dus een dergelijk probleem tegenkomt.

Dus wat u moet doen, is controleren of er enige vorm van onderbreking is bij het ontvangen van een goede internetverbinding. Als je mobiele data gebruikt, ga dan voor een wifi-verbinding of vice versa.

Oplossing 3: Forceer Stop Carrier Hub-app

Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de app geforceerd sluiten en vervolgens controleren of deze werkt.

Dit zijn de te volgen stappen:

 • Ga eerst naarInstellingen>App-beheerkeuze
 • Zoek nu en klik opVervoerder Huben voer inApp informatie
 • Kies en tik vervolgens op deGeforceerd stoppenkeuze

[11 manieren] Fix Carrier Hub-verwerking vraagt ​​om constante melding (2)

Start hierna uw apparaat opnieuw op en open de Carrier Hub-app om te zien of het probleem is opgelost.Oplossing 4: Cache/gegevens van Carrier Hub wissen

Een andere manier om de meldingsfout voor verwerkingsverzoeken van de Carrier Hub op te lossen, is door de Carrier Hub-cache te verwijderen. U weet misschien dat welke apps u ook gebruikt, veel cachebestanden verzamelen en dat ze soms beschadigd raken, waardoor de app niet soepel werkt.

U wordt dus aangeraden om de gegevens en cachebestanden van de app te wissen om het probleem gemakkelijk op te lossen.

Volg de onderstaande stappen:

 • Eerst openenInstellingen> klik op deAppskeuze
 • Nu, zoek naarVervoerder Hubuit de lijst en klik erop
 • Klik vervolgens opOpslagen cache
 • Klik daarna op deCache wissenkeuze
 • Selecteer vervolgensLege opslagruimte> klik opOK
 • Als u klaar bent, gaat u opnieuw naarAppspagina > klik opGeforceerd stoppen

Start ten slotte uw telefoon opnieuw op en controleer of de verwerkingsverzoeken van de providerhub zijn opgelost of niet.

Oplossing 5: schakel de Carrier Hub-app uit

Meestal kan het uitschakelen van de app u helpen het probleem op te lossen.

Dit zijn de stappen:

 • Eerst lancerenInstellingen>App-beheer
 • Klik nu op het pictogram met drie stippen en kiesToon systeem-apps
 • Daarna zoekenVervoerder Hub> klik opApp informatie
 • Klik ten slotte opUitzettenkeuze

Dat is alles, uw app werkt niet meer. Start nu uw apparaat opnieuw op om te zien of het probleem is verholpen.

Oplossing 6: werk uw apparaat bij

Soms ligt het probleem alleen op uw apparaat en beseft u het niet. Als uw telefoon op een oude versie draait, is er ook een kans dat u het probleem Carrier Hub App Crashing tegenkomt.

Dus wat u moet doen, is controleren of er een update op uw apparaat vereist is. Net openInstellingen>Over software>software-update. Als er een update is, ziet u deze daar. Klik op de download- en installatieoptie om uw apparaat met de nieuwste versie te laten werken.

[11 manieren] Fix Carrier Hub-verwerking vraagt ​​om constante melding (3)

Oplossing 7: controleer en update Carrier Hub

Zelfs het bijwerken van de carrier hub-app naar de nieuwste versie lost dergelijke problemen ook op.

Bekijk de onderstaande stappen:

 • Eerst openenGoogle Play Storeop je telefoon
 • Klik nu op deprofiel icoon> tik opMijn apps en games
 • Zoek vervolgensVervoerder Hubuit de lijst en kijk of er een update-optie beschikbaar is
 • Klik daarna opUpdatekeuze

[11 manieren] Fix Carrier Hub-verwerking vraagt ​​om constante melding (4)

Dat is het. Nu heb je de app succesvol bijgewerkt. Het is tijd om te controleren of het probleem nog steeds bestaat of niet.Oplossing 8: schakel melding voor Carrier Hub uit

Een ander ding dat u kunt doen om het probleem tijdelijk op te lossen, is door meldingen van carrierhubs uit te schakelen. Dit geeft direct een oplossing voor het probleem.

Hier zijn de stappen zoals begeleid:

 • Eerst openenInstellingen>Meldingentabblad
 • Nu, zoek naarVervoerder HubEnmeldingen uitschakelen/inschakelen
 • Als u dit doet, kunt u de melding van het verwerkingsverzoek oplossen
 • Zelfs u kunt de melding ingedrukt houden om uit te schakelen
 • Kies daarna voorMeldingen uitschakelen/Meldingen dempen

Oplossing 9:Carrier Hub verwijderen/opnieuw installeren

Als u nog steeds kunt zien dat aanvragen voor carrier hub-manager worden verwerkt, moet u de app één keer verwijderen en opnieuw installeren. Dit is een bewezen oplossing van experts en kan u helpen het probleem op te lossen.

Gewoon, openenInstellingen> kiezenAppskeuze. Zoek nu naar de app in de lijst en klik erop. Kies nu de "Verwijderen” optie vanaf hier door de andere aanwijzingen te volgen.

[11 manieren] Fix Carrier Hub-verwerking vraagt ​​om constante melding (5)

Daarna openenGoogle Play Store> zoek naar deVervoerder Hubapp. Klik opInstallerenen controleer daarna of het meldingsprobleem is opgelost of niet.

[11 manieren] Fix Carrier Hub-verwerking vraagt ​​om constante melding (6)

Oplossing 10: reset je telefoon naar de fabrieksinstellingen

Als na het volgen van alle voorgestelde oplossingen niets werkt, moet u uw apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Hopelijk lost dit de meldingsfout van de verwerkingsverzoeken van de carrier hub op.

Maar zoals u weet, worden bij het terugzetten naar de fabrieksinstellingen al uw opgeslagen gegevens van uw telefoon verwijderd, dus het is beter om een ​​back-up van alles op een veilige plaats te maken.

Volg nu de stappen om een ​​fabrieksreset uit te voeren:

 • Eerst lancerenInstellingenop je Android-telefoon
 • Open vervolgens deAlgemeenoptie > klik opResetten>Herstel fabrieksinstellingen

[11 manieren] Fix Carrier Hub-verwerking vraagt ​​om constante melding (7)

 • Klik daarna op deResetten>Verwijder alleskeuze

Dat is het. Wacht nu totdat je telefoon vanzelf opnieuw opstart. Controleer vervolgens of het probleem met het crashen / bevriezen van de Carrier hub-app is opgelost of niet.

Oplossing 11: neem contact op met uw provider

De laatste methode die wordt voorgesteld als niets werkt, is contact opnemen met het koeriersteam voor ondersteuning. Ze zullen je zeker helpen om uit de situatie te komen waarin alles voor je faalt. Vertel ze alles waar je mee te maken hebt en hopelijk proberen ze het zo snel mogelijk op te lossen.

FAQ:

Wat is carrier hub op mijn mobiele telefoon?

Carrier hub beheert de communicatie tussen het netwerk van de vervoerder en apparaten. Het biedt functies aan verschillende providers zoals Sprint, T-Mobile, enz. Het is een vooraf geïnstalleerde app op de apparaten en deze kan worden bijgewerkt om in de nieuwste versie te werken.

Hoe los ik op dat carrier hub MCM-clientverzoeken worden verwerkt?

Als u de fout continu krijgt, open dan gewoon Instellingen> Apps> klik op 3 horizontale lijnen onder ‘Uw apps’> selecteer Toon systeem-apps en klik op OK. Zoek hier Carrier hub> meldingen en schakel het uit.

Hoe repareer ik mijn carrier hub?

Er zijn verschillende oplossingen voor het foutbericht voor het verwerken van aanvragen door de vervoerder. Zij zijn:

 • Start uw apparaat opnieuw op
 • Forceer stop carrier-hub
 • Cache van carrierhub wissen
 • Werk de app bij
 • Schakel de hub-app uit
 • Carrier-hub verwijderen/opnieuw installeren
 • Fabrieksinstellingen
 • Neem contact op met de ondersteuning van de provider

Conclusie

Dus ik hoop dat deze blog je veel heeft geholpenprobleemoplossencarrier hub-verwerking vraagt ​​om constante meldingfouten. Dit soort fouten kan iedereen overkomen, maar er is niets om in paniek over te raken. Er zijn oplossingen voor dit soort problemen.

In dit artikel worden verschillende methoden besproken en het toepassen ervan zal zeker helpen om het probleem gemakkelijk op te lossen.

Verder, als u suggesties of vragen heeft, laat ze dan alstublieft achter in het commentaargedeelte hieronder.

U kunt ons verder bereiken via onze sociale sites zoalsFacebookEnTwitteren

[11 manieren] Fix Carrier Hub-verwerking vraagt ​​om constante melding (8)

Sofia

Sophia Louis is een professionele blogger en SEO-expert. Schrijft graag blogs en artikelen over Android- en iOS-telefoons. Ze is de oprichter van Android-iOS-gegevensherstel en kijkt er altijd naar uit om problemen met Android- en iOS-apparaten op te lossen

1Aandelen

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 04/01/2024

Views: 6062

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.